ÇEŞME   KAYMAKAMLIĞI
                                                            ÇEŞME  İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ
                                HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
 
 
SIRA NO
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ SÜRE)
1
Nüfus Cüzdanı Düzenlenmesi
Nüfus Cüzdanının Kayıp Nedeniyle Düzenlenmesi
1-Var ise başvuru sahibine ait sürücü belgesi, pasaport, evlenme cüzdanı, memur cüzdanı, basın kartı, avukat kimlik kartı belgelerinden biri ve fotokopisi.
2-Yerleşim Yeri veya Diğer Adres Muhtarlığınca ya da resmi kurumlarda çalışan personel için çalıştıkları kurum tarafından düzenlenmiş Nüfus Cüzdanı Talep Belgesi.
3- Fotoğraf (1 adet).
4-Vekillik belgesi ile yapılan müracaatlarda vekillik belgesinin aslı ve fotokopisi ile vekilin kimliği ve fotokopisi.
 
Nüfus Cüzdanının Yenileme veya Değiştirme Nedeniyle Düzenlenmesi
 
a) İbraz edilen Nüfus Cüzdanı MERNİS’de kayıtlı ise,
1-Yenilenecek veya değiştirilecek nüfus cüzdanı
2- Fotoğraf (2 adet)
3- Var ise başvuru sahibine ait sürücü belgesi, pasaport, evlenme cüzdanı, memur cüzdanı, basın kartı, avukat kimlik kartı belgelerinden biri.
 
b) İbraz edilen Nüfus Cüzdanı MERNİS’de kayıtlı değil ise,
1-Yenilenecek veya değiştirilecek nüfus cüzdanı.
2-Yerleşim Yeri veya Diğer Adres Muhtarlığınca ya da resmi kurumlarda çalışan personel için çalıştıkları kurum tarafından düzenlenmiş Nüfus Cüzdanı Talep Belgesi.
3- Fotoğraf (1 adet).
AÇIKLAMA:
1-Nüfus cüzdanı almaya ergin olanların kendileri veya resmi vekili; ergin olmayanların ise ana, baba, veli ya da vasileri yetkilidir.
2-Kayıp nedeniyle nüfus cüzdanı müracaatlarının yerleşim yeri nüfus müdürlüğüne yapılması esastır.
3-Nüfus Cüzdanı Talep Belgesindeki fotoğraf ile nüfus cüzdanına yapıştırılacak olan fotoğraf aynı olmalıdır. Nüfus cüzdanlarına yapıştırılacak fotoğrafların; alın, yüz ve çene açık olacak şekilde renkli, ön cepheden çekilmiş ve ayrıca kişinin son halini göstermesi bakımından son 6 ay içinde çekilmiş olması gerekir. Fotokopi veya bilgisayarda çoğaltılan fotoğraflar zamanla niteliğini kaybettiğinden kabul edilmez.
4-Nüfus cüzdanını kaybedenlere 62 TL idari para cezası uygulanır. Cezanın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde ödenmesi halinde cezanın ¾’ü (46,50 TL) ödenir.
5-Her türlü doğal afet, gasp, hırsızlık, yangın ve terör nedeniyle nüfus cüzdanının kaybedilmesi ve durumun belgelendirilmesi halinde idari para cezası uygulanmaz.
6-Nüfus cüzdanı bedeli 4, 50 TL dir.   
 
10 dk.
 
2
Uluslararası Aile Cüzdanı Düzenlenmesi
 
1-Başvuru sahibine ait nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport, memur cüzdanı, basın kartı, avukat kimlik kartı belgelerinden biri ve fotokopisi.
2-Yerleşim Yeri veya Diğer Adres Muhtarlığınca düzenlenmiş Uluslararası Aile Cüzdanı Talep Belgesi.
3- Eşlere ait fotoğraf (1’er adet).
 
AÇIKLAMA:
1-Düzenlenen uluslararası aile cüzdanı eşlerden birine veya resmi vekiline verilir.
2-Uluslararası aile cüzdanlarına yapıştırılacak fotoğrafların; alın, yüz ve çene açık olacak şekilde renkli, ön cepheden çekilmiş ve ayrıca kişinin son halini göstermesi bakımından son 6 ay içinde çekilmiş olması gerekir. Fotokopi veya bilgisayarda çoğaltılan fotoğraflar zamanla niteliğini kaybettiğinden kabul edilmez.
3-Uluslararası aile cüzdanını kaybedenlere 62 TL idari para cezası uygulanır. Cezanın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde ödenmesi halinde cezanın ¾’ü (46,50 TL) ödenir.
4- Her türlü doğal afet, gasp, hırsızlık, yangın ve terör nedeniyle uluslararası aile cüzdanının kaybedilmesi halinde idari para cezası uygulanmaz.
5-Uluslararası aile cüzdanı bedeli 45 TL dır.
 
20 dk.
  3
Adres Beyanı İle İlgili İşlemler
a) Beyan edilen adres Ulusal Adres Veri Tabanında  (UAVT)  mevcut ise ve adreste başka kişilerin oturduğu görünmüyor ise;
1-Başvuru sahibine ait nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport, evlenme cüzdanı, memur cüzdanı, basın kartı, avukat kimlik kartı belgelerinden biri.
b) Beyan edilen adres Ulusal Adres Veri Tabanında (UAVT)  mevcut ise ve adreste başka kişi veya kişilerin oturduğu görünüyor ise,
1-Başvuru sahibine ait nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport, evlenme cüzdanı, memur cüzdanı, basın kartı, avukat kimlik kartı belgelerinden biri.
2-Beyan edilen adrese ait başvuru sahibi veya aile fertlerinden biri adına  elektrik, su, telefon, doğalgaz abonelik sözleşmesi veya faturası, noterden tasdikli kira sözleşmesi (kiracı ile ev sahibinin birlikte müracaatı halinde sözleşmede noter tasdiki aranmaz ), tapu kaydı gibi belgelerden biri.
 
AÇIKLAMA:
1-Adres beyanı için yerleşim yeri nüfus müdürlüğüne müracaat esastır.
2-Yerleşim yeri adresi aynı konut olan ailenin ergin bireyleri birbirlerinin yerine adres beyanında bulunabilir.
3-Yerleşim yeri adresine ilişkin değişikliklerin 20 iş günü içinde yerleşim yeri ilçe nüfus müdürlüğüne bildirilmesi gerekir.
4-Bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere 322 TL idari para cezası uygulanır. Cezanın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde ödenmesi halinde cezanın ¾’ü (241,50 TL) ödenir.
 5-Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlara 646 TL idari para cezası uygulanır. Cezanın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde ödenmesi halinde cezanın ¾’ü (484,50 TL) ödenir.
6-Vekillik belgesi ile başvurularda; vekillik belgesinde kayıt yapılacak adres bilgisinin tam olarak belirtilmesi gerekir.
10 dk.
  4
Nüfus Kayıt Örneği Verilmesi
 
 
1-Başvuru sahibine ait nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport, evlenme cüzdanı, memur cüzdanı, basın kartı, avukat kimlik kartı belgelerinden biri.
2-Dilekçe ( Şahsen başvurularda yazılı müracaat aranmaz.)
3-Vekillik belgesi ile yapılan müracaatlarda vekillik belgesinin aslı ve fotokopisi ile vekilin kimliği ve fotokopisi.
 
AÇIKLAMA:
1- Nüfus kayıt örneğini kaydın sahipleri veya bunların eşleri ile veli, vasi, alt ve üstsoyları ya da bu kişilere ait vekillik belgesini ibraz edenler nüfus müdürlüklerinden doğrudan almaya yetkilidirler.
2-Altsoy, bir kimsenin çocuklarını ve torunlarını; üstsoy, bir kimsenin ana, baba, dede ve ninelerini ifade eder.
3-Vekillik belgesi ibraz edenler, ancak vekili bulunduğu kişilere ait nüfus kayıt örneğini alabilirler.
3dk.
5
Çok Dilli Belgelerin Düzenlenmesi
(Doğum Kayıt örneği,
Evlenme Kayıt Örneği,
Ölüm Kayıt Örneği,
Evlenme Ehliyet Belgesi)
 
1-Başvuru sahibine ait nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport, evlenme cüzdanı, memur cüzdanı, basın kartı, avukat kimlik kartı belgelerinden biri.
2-Dilekçe ( Şahsen başvurularda yazılı müracaat aranmaz.)
3-Evlenme Ehliyet Belgesi talep eden kişinin evleneceği yabancı uyruklu kişiye ait kimlik bilgileri.
4-Vekillik belgesi ile yapılan müracaatlarda vekillik belgesinin aslı ve fotokopisi ile vekilin kimliği ve fotokopisi.
 
10dk.
6
Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesinin Verilmesi
1-Başvuru sahibine ait nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport, evlenme cüzdanı, memur cüzdanı, basın kartı, avukat kimlik kartı belgelerinden biri.
 
AÇIKLAMA:
Aynı konutu paylaşan ve aralarında aile bağı bulunan eş ve ergin çocuklar dilekçe ile başvurarak birbirlerine ait Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesini alabilirler.
3dk.
7
Doğum Tescili
 
 
a) Evlilik İçi Doğum
1-Başvuru sahibine ait nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport, evlenme cüzdanı, memur cüzdanı, basın kartı, avukat kimlik kartı belgelerinden biri.
2-Doğum raporu (Var ise).
 
 
b) Evlilik Dışı Doğum
1-Annenin kimliğiyle şahsen başvurusu.
2-Doğum Raporu (Var ise).
 
AÇIKLAMA:
1-Doğum bildirimi; ana, baba, vasi veya kayyım, bunların bulunmaması halinde büyük ana, büyük baba veya ergin kardeşleri ya da çocuğu yanında bulunduranlar tarafından doğumu gösteren resmi belgeye veya sözlü beyana dayalı olarak yapılabilir. Evlilik dışında doğmuş olan çocuk için ana, ananın küçük, kısıtlı veya ölmüş olması ya da velayetin kendisinden alınmış olması durumunda çocuk için atanacak vasi veya kayyımları tarafından ve ya velayetin babaya verilmesi halinde baba tarafından yapılır.
2-Resmi vekiller, çocuğun adının da belirtildiği özel vekillik belgesi ile müvekkilleri adına bildirimde bulunabilirler.
3-Evlenme tarihinden önce doğan çocukların doğum bildirimlerinde anne ve babanın kimlikleriyle birlikte müracaatları gerekir.
4-Sağ olarak dünyaya gelen her çocuğun, doğumdan itibaren Türkiye’de otuz gün içinde herhangi bir nüfus müdürlüğüne, yurt dışında ise altmış gün içinde dış temsilciliğe bildirilmesi zorunludur.
5-Doğum olayının yasal süresi (30 gün) içinde bildirilmemesi halinde 62 TL idari para cezası uygulanır. Cezanın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde ödenmesi halinde cezanın ¾’ü (46,50 TL) ödenir.
 
15dk.
8
Tanıma
 
1-Başvuru sahibi babaya ait nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport, evlenme cüzdanı, memur cüzdanı, basın kartı, avukat kimlik kartı, belgelerinden biri.
2-Doğum raporu (Var ise).
3-Annenin kimlik bilgileri (çocuk nüfus aile kütüklerine kayıtlı ise çocuğun da kimlik bilgileri).
 
AÇIKLAMA:
Yabancı kadından doğan çocukların tanınmasında; kadının çocuğun doğduğu tarihteki medeni halini gösterir, yabancı resmi makamlarca verilmiş, usulüne uygun olarak tasdik edilmiş belgenin aslı gerekmektedir.
 
15dk.
9
Saklı Nüfus İşlemleri
 
 
1-Şahsen başvuru.
20dk.
10
Görevden kaynaklı olmayan vefat
 
Öğretmen kişinin vefat nedeninin, görevden kaynaklı olmaması durumu (Bu aylık dul yetim aylığı (ölüm aylığı) olarak adlandırılmaktadır);
- Eşine aylık bağlanıyor.
- Öğrenim gören çocuklarına aylık bağlanıyor.
- Yükseköğrenim gören erkek çocuk 25 yaşını doldurduktan sonra, bir gelirinin olmaması, çalışamayacak durumda rahatsızlığının olması halinde aylık bağlanıyor.
- Medeni durumu evli olmayan, devlet memuru olmayan kız çocuğa aylık bağlanıyor.
- Çalışmayan, geliri olmayan ve medeni durumu dul olan anne aylık alıyor.
- Çalışmayan, geliri olmayan, çalışamayacak derecede rahatsızlığı bulunan baba aylık alıyor.
- Vefat edenin hizmet süresi üzerinden bir defa için emekli ikramiyesi ödeniyor.
- Aylık aldıkları müddetçe Sosyal Güvenlik Kurumunca sağlık hizmeti veriliyor, aylık almazlar ise genel sağlık sigortası kapsamında sağlık hizmeti alıyorlar.
 
 
11
Evlilik Soyadı İle Birlikte Kızlık Soyadını Kullanma Talebi
1-Başvuru sahibine ait nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport, evlenme cüzdanı, memur cüzdanı, basın kartı, avukat kimlik kartı belgelerinden biri.
2-Form Dilekçe ( Nüfus Müdürlüğünden temin edilecek).
10dk.
12
Din Hanesinin Boş Bırakılması, Değiştirilmesi
 
1-Başvuru sahibine ait nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport, evlenme cüzdanı, memur cüzdanı, basın kartı, avukat kimlik kartı belgelerinden biri.
2-Dilekçe.
 
AÇIKLAMA:
18 yaşından küçük çocukların din hanesi ile ilgili işlemlerde anne ve babanın birlikte müracaatı gerekmektedir.
 
10dk.
   13
Göçmen Olarak Veya Yetkili Makam Kararı İle Türk Vatandaşlığını Kazananların Aile Kayıtlarının Birleştirilmesi
 
1-Başvuru sahibine ait nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport, evlenme cüzdanı, memur cüzdanı, basın kartı, avukat kimlik kartı belgelerinden biri.
2-Dilekçe.
3-Aynı aileden olduklarını ispatlayan, kendi ülkelerinden getirecekleri, usulüne uygun olarak onaylanmış aile kaydı. Aynı aileden olduklarını Aile Kaydı ile ispat edemeyenler için mahkemeden tespit kararı.
 
15dk.
 
14
 
 
Bilgi Edinme Başvurularının Cevaplandırılması
 
 
1-Bilgi Edinme Başvuru Formu veya Dilekçe.
15-30 iş günü
 
 
 
 
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
İlk Müracaat Yeri:                                                                                        İkinci Müracaat Yeri:
İsim                 : Murat ŞEN                                                                          İsim                 : İnci SEZER BECEL
Unvan             : Nüfus Müdürü                                                                     Unvan : Kaymakam
Adres              :İlçe Nüfus Müdürlüğü, ÇEŞME                                           Adres  : Hükümet Konağı  ÇEŞME
Tel                   :02327126642                                                                       Tel                   : 02327126841
Faks                :02327126642                                                                        Faks                 : 02327126615
E-Posta           :cesme35nuf@hotmail.com                                                   E-Posta            :cesme@izmir.gov.tr